Szczegóły

Tytuł artykułu

Measurement and classification methods using the ASAE S572.1 reference nozzles

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 52

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10045-012-0072-x ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X
×