Szczegóły

Tytuł artykułu

In vitro antifungal activity of three Saudi plant extracts against some Phytopathogenic fungi

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 52

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10045-012-0073-9 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2012; vol. 52; No 4
×