Szczegóły

Tytuł artykułu

The Influence of the Content of Furfuryl Alcohol Monomer on the Process of Moulding Sand's Thermal Destruction

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 3 September

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/amm-2014-0188 ; ISSN 1733-3490
×