Szczegóły

Tytuł artykułu

The Corn-Hero Myth in Beowulf, The Seafarer, and Tolkien’s “King Sheave”

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×