Szczegóły

Tytuł artykułu

Residual Toxicity of Some Pesticides on the Larval Ectoparasitoid, Habrobracon Hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 53

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/jppr-2013-0003 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2013; vol. 53; No 1
×