Szczegóły

Tytuł artykułu

Das Hildebrandslied und seine erste wissenschaftliche Edition von Jacob und Wilhelm Grimm aus dem Jahre 1812

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×