Szczegóły

Tytuł artykułu

The Evaluation of Factors Determining the Health Condition of Acer Platanoides and Tilia Cordata Plantings in Selected Sites of Urban Greenery in Poznań, Poland

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 53

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/jppr-2013-0009 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X
×