Szczegóły

Tytuł artykułu

Modality as a means of modifying the illocutionary force of utterances in political interviews

Tytuł czasopisma

LINGUISTICA SILESIANA

Rocznik

2011

Wolumin

vol. 32

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

85-100

Wydawca

Polska Akademia Nauk • Oddział w Katowicach

Data

2011

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 0208-4228
×