Szczegóły

Tytuł artykułu

Sur la notion de classe d’objets en linguistique et son utilité dans la désambiguïsation des sens des mots . = On the notion of a class of objects in linguistics and its utility in the word sense disambiguation

Tytuł czasopisma

LINGUISTICA SILESIANA

Rocznik

2011

Wolumin

vol. 32

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

203-212

Wydawca

Polska Akademia Nauk • Oddział w Katowicach

Data

2011

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 0208-4228
×