Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of the Hardener on the Emission of Harmful Substances from Moulding Sands with Furan Resin in the Pyrolysis Process

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Furan resin ; Mould sand ; Emission of gases ; Pyrolisis ; GC/MS ; BTEX ; PAH

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.1515/afe-2016-0012 ; eISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2016; No 1
×