Szczegóły

Tytuł artykułu

Trends in the Production of Castings in the World and in Poland in the XXI Century

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Foundry production ; Cast iron ; Cast steel ; Aluminium alloys ; Non-ferrous alloys

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.1515/afe-2016-0017 ; ISSN 2299-2944
×