Szczegóły

Tytuł artykułu

Kinetics of the Fluidised Oxidation of Zinc Sulphide Concentrates with an Addition of Inert Materials/ Kinetyka Fluidalnego Utleniania Siarczkowych Koncentratów Cynku Z Dodatkiem Materiałów Obojętnych

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/amm-2014-0233 ; ISSN 1733-3490
×