Szczegóły

Tytuł artykułu

Fabrication and Microstructure of Diffusion Alloyed Layers on Pure Magnesium Substrate/ Wytwarzanie I Struktura Dyfuzyjnych Stopowych Warstw Na Magnezie

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/amm-2014-0240 ; ISSN 1733-3490
×