Szczegóły

Tytuł artykułu

Kinetics and Mechanism of the Redox Reaction Between Pt(IV) Complex Ions and Sodium Thiosulfate in Aqueous Solution. Part II: Neutral and Alkaline Solution/ Kinetyka I Mechanizm Reakcji Redoks Pomiędzy Jonami Kompleksowymi Pt(Iv) I Tiosiarczanem Sodu W Roztworze Wodnym. Część II: Roztwór Obojętny I Zasadowy

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/amm-2014-0242 ; ISSN 1733-3490
×