Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Heat Treatment Parameters on the Toughness of Unalloyed Ausferritic Ductile Iron

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

ADI ; toughness ; ausferrite ; mechanical properties

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.1515/afe-2016-0030 ; ISSN 2299-2944
×