Szczegóły

Tytuł artykułu

Thermodynamic Description of Ternary Fe-B-X Systems. Part 3: Fe-B-Mn/ Opis Termodynamiczny Trójskładnikowych Układów Fe-B-X. Część 3: Fe-B-Mn

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/amm-2014-0252 ; ISSN 1733-3490
×