Szczegóły

Tytuł artykułu

EFFECT OF GARLIC EXTRACT ON SEED GERMINATION, SEEDLING HEALTH, AND VIGOUR OF PATHOGEN-INFESTED WHEAT

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 53

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/jppr-2013-0048 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X
×