Szczegóły

Tytuł artykułu

Micro-jet Cooling by Compressed Air after MAG Welding

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

MAG ; Welding ; Micro-jet ; Acicular ferrite ; Impact toughness ; Compressed air

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.1515/afe-2016-0036 ; eISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2016; No 2
×