Szczegóły

Tytuł artykułu

Microstructural Characterization of Several Coatings Deposited on Tialnb Intermetallic Alloy/ Charakterystyka Mikrostruktury Wybranych Warstw Wytworzonych Na Podłożu >Stopu Tytanu Na Osnowie Fazy Międzymetalicznej Tialnb

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Committee of Materials Engineering and Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/amm-2014-0262 ; e-ISSN 2300-1909

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2014; No 4 December
×