Szczegóły

Tytuł artykułu

Impact of a Structure on Durability of Modified Nickel-Base Superalloys in Creep Conditions/ Wpływ Struktury Na Trwałość W Warunkach Pełzania Modyfikowanych Nadstopów Na Bazie Niklu

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/amm-2014-0264 ; ISSN 1733-3490
×