Szczegóły

Tytuł artykułu

Evaluation of freshly prepared juice from garlic (Allium sativum L.) as a biopesticide against the maize weevil, Sitophilus zeamais (Motsch.) (Coleoptera: Curculionidae)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2014

Wolumin

vol. 54

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/jppr-2014-0021 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2014; vol. 54; No 2
×