Szczegóły

Tytuł artykułu

Microstructural Features of Strain-Induced Martensitic Transformation in Medium-Mn Steels with Metastable Retained Austenite/ Cechy Mikrostrukturalne Indukowanej Odkształceniem Przemiany Martenzytycznej W Stalach Sredniomanganowych Z Metastabilnym Austenitem Szczątkowym

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/amm-2014-0283 ; ISSN 1733-3490
×