Szczegóły

Tytuł artykułu

Microstructure and Properties of Surface Layer of Carburized 38CrAlMo6-10 Steel Subjected to Nanostructurization by a Heat Treatment Process/ Struktura I Właściwości Warstwy Naweglanej Na Stali 38Cralmo6-10 Po Procesie Nanostrukturyzacji W Warunkach Obróbki Cieplnej

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/amm-2014-0285 ; ISSN 1733-3490
×