Szczegóły

Tytuł artykułu

Dormancy breaking and seed germination of the annual weeds Thlaspi arvense, Descurainia sophia and Malcolmia africana (Brassicaceae)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2014

Wolumin

vol. 54

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/jppr-2014-0028 ; ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2014; vol. 54; No 2
×