Szczegóły

Tytuł artykułu

Assessment of the nematicidal potential of vermicompost, vermicompost tea, and urea application on the potato-cyst nematodes Globodera rostochiensis and Globodera pallida

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2015

Wolumin

vol. 55

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

DOI: 10.1515/jppr-2015-0025 ; ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2015; vol. 55; No 2
×