Szczegóły

Tytuł artykułu

The role of grasslands in the formation of structural and spatial order of rural areas<br />Rola użytków zielonych w procesie tworzenia ładu strukturalno-przestrzennego obszarów wiejskich

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2011

Numer

No 15

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

ISSN 1429-7426 ; eISSN 2083-4535
×