Szczegóły

Tytuł artykułu

Numerical And Experimental Analysis Of Fracture Of Athrombogenic Coatings Deposited On Ventricular Assist Device In Micro-Shear Test

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 2 June

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

DOI: 10.1515/amm-2015-0209 ; ISSN 1733-3490

Referencje

Milenin (2011), Acta Bioeng Biomech, 13, 4. ; Hirakata (2010), Thin Solid Films, 518. ; Konieczny (2012), BioMed Eng, 11, 1. ; Hao (2004), Comput Methods Appl Mech Eng, 193. ; Heyer (2014), Acta Mater, 62, 225, doi.org/10.1016/j.actamat.2013.10.002 ; Kusiński (2012), Wytwarzanie techniką ablacji laserowej powłok na bazie Ti na podłożu polimerowym in Technologie w inżynierii materiałowej i technologie metrologiczne dla potrzeb polskich protez serca, Epigraf. ; Kopernik (2015), Arch Metall Mater, 60. ; Baldi (2013), Exp Mech, 53. ; An (2009), J Mater Process Technol, 209. ; Milenin (2011), Acta Bioeng Biomech, 13, 13. ; Kopernik (2013), Acta Bioeng Biomech, 15, 81. ; Bai (2009), Eng Mater Technol, 131. ; Malcher (2012), de Sa, Int J Plast, 30, 31. ; Kopernik (2011), Mater Sci Tech, 27, 604, doi.org/10.1179/026708310X12756557336193 ; Bai (2009), Int J Plast, 24, 1071, doi.org/10.1016/j.ijplas.2007.09.004 ; Milenin (2012), Acta Bioeng Biomech, 14, 49. ; Kopernik (2014), J Nanomater, 2014. ; Kopernik (2012), Arch Civ Mech Eng, 12, 178, doi.org/10.1016/j.acme.2012.04.003 ; Kopernik (2014), Adv Eng Mat, 16, 1, doi.org/10.1002/adem.201470001 ; Li (2010), J Mater Process Technol, 210. ; Wu (2012), Acta Mater, 60.
×