Szczegóły

Tytuł artykułu

Remarks on the introduction of advanced irrigation technology in Azerbaijan

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2012

Numer

No 16

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

ISSN 1429-7426 ; eISSN 2083-4535
×