Szczegóły

Tytuł artykułu

Forming Of Spherical Titanium Cups From Circular Blanks With Cutouts On The Perimeter

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 2 June

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

DOI: 10.1515/amm-2015-0214 ; ISSN 1733-3490

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2015; No 2 June

Referencje

Kotkunde (2014), Mater Design, 540, doi.org/10.1016/j.matdes.2014.04.040 ; Adamus (2013), Key, Eng Mat, 549. ; Winowiecka (2013), Mater Sci, 77. ; Li (2013), Mater Design, 337, doi.org/10.1016/j.matdes.2013.05.064 ; Ambrogio (2012), Mater Design, 501, doi.org/10.1016/j.matdes.2011.08.024 ; Adamus (2011), Mater Sci, 50. ; Toussaint (2008), Mater Process Tech, 197. ; Adamus (2009), Arch Metall Mater, 54. ; Chumachenko (2005), Mater Process Tech, 170. ; Sala (2001), Mater Design, 299, doi.org/10.1016/S0261-3069(00)00088-1 ; Lacki (2013), Arch Metall Mater, 58. ; Adamus (2012), Arch Metall Mater, 57. ; Kotkunde (2014), Mater Design, 336, doi.org/10.1016/j.matdes.2014.06.017 ; Adamus (2014), Mater Sci, 94. ; Ingarao (2011), Clean Prod, 19. ; Djavanroodi (2010), Mater Design, 4866, doi.org/10.1016/j.matdes.2010.05.030 ; Odenberger (2011), Mater Process Tech, 211. ; Zhang (2004), Mater Process Tech, 151. ; Adamus (2009), Key, Eng Mat, 410. ; Li (2014), Mater Design, 325, doi.org/10.1016/j.matdes.2013.09.069 ; Ingarao (2012), Clean Prod, 29.
×