Szczegóły

Tytuł artykułu

Systematic Errors of the Lidft Method: Analytical form and Verification by a Monte Carlo Method

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

LIDFT ; multifrequency signal ; interpolated DFT ; spectrum estimation ; zero padding ; unit circle ; approximation by polygon.

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

673-684

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10178-012-0059-y ; ISSN 2080-9050, e-ISSN 2300-1941

Źródło

Metrology and Measurement Systems; 2012; No 4; 673-684
×