Szczegóły

Tytuł artykułu

Calcium and magnesium uptake with the yield of meadow vegetation in relation to their content in atmospheric precipitation, ground water and soil solution / Pobranie wapnia i magnezu z plonem roślinności łąkowej na tle ich zawartości w opadzie atmosferycznym, wodzie gruntowej i roztworze glebowym

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2013

Numer

No 18

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

ISSN 1429-7426 ; eISSN 2083-4535
×