Szczegóły

Tytuł artykułu

After The XX World Congress of International Measurement Confederation Imeko

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

831-834

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2012

Typ

Commentary / Komentarz

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10178-012-0074-z ; ISSN 0860-8229
×