Szczegóły

Tytuł artykułu

Biometrological Method of Pelvis Measurement and Anatomical Positioning of Endoprosthesis of Hip Joint

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

measurement ; solid modeling ; endoprosthesis of hip joint ; pelvis ; virtual positioning

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

17-26

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/mms-2013-0002 ; ISSN 0860-8229
×