Szczegóły

Tytuł artykułu

Virtual Coordinate Measuring Machine Built Using Lasertracer System and Spherical Standard

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

virtual CMM model ; Monte Carlo method ; LaserTracer

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

77-86

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/mms-2013-0007 ; ISSN 0860-8229
×