Szczegóły

Tytuł artykułu

Modeling of HgCdTe LWIR detector for high operation temperature conditions

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

HgCdTe ; IR detector ; Auger suppression ; HOT detectors

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

159-170

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/mms-2013-0014 ; ISSN 0860-8229
×