Szczegóły

Tytuł artykułu

A 128-Channel High Precision Time Measurement Module

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

high precision ; time measurement ; PXI ; data transfer ; commissioning test

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

275-286

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/mms-2013-0024 ; ISSN 0860-8229
×