Szczegóły

Tytuł artykułu

Kalman Filter Based Method for Fault Diagnosis of Analog Circuits

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Analog fault diagnosis ; signature extraction ; Kalman filter ; Shannon entropy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

307-322

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/mms-2013-0027 ; ISSN 0860-8229
×