Szczegóły

Tytuł artykułu

A SYSTEM FOR PRECISE LASER BEAM ANGULAR STEERING

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

laser beam angular drifts ; beam deflector ; laser beam scanning

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

27-36

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/mms-2014-0003 ; ISSN 0860-8229

Źródło

Metrology and Measurement Systems; 2014; No 1; 27-36
×