Szczegóły

Tytuł artykułu

INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER IN INTEGRATED CIRCUITS

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

temperature ; heat transfer ; VLSI ; electric analogy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

111-120

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/mms-2014-0011 ; ISSN 0860-8229
×