Szczegóły

Tytuł artykułu

Potentiometric Oxygen Sensor with Solid State Reference Electrode

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

potentiometric ; oxygen sensor ; Nernstian behavior

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

205-216

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/mms-2014-0018 ; ISSN 0860-8229
×