Szczegóły

Tytuł artykułu

Dual-Axis Test Rig for Mems Tilt Sensors

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

tilt sensor ; accelerometer ; MEMS ; uncertainty of measurement ; test rig

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

351-362

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/mms-2014-0030 ; ISSN 0860-8229
×