Szczegóły

Tytuł artykułu

Differential Electronic Nose in On-Line Dynamic Measurements

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

electronic nose ; differential system ; volatile recognition

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

649-662

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/mms-2014-0053 ; ISSN 0860-8229
×