Szczegóły

Tytuł artykułu

Pulse Sequence Shaper For Radiospectroscopy And Relaxation Methods In NQR

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2015

Wolumin

vol. 22

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

NQR ; pulse sequence ; Field – Programmable Gate Array ; frequency synthesizer

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

363-370

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.1515/-mms-2015-0029 ; ISSN 0860-8229

Źródło

Metrology and Measurement Systems; 2015; vol. 22; No 3; 363-370
×