Szczegóły

Tytuł artykułu

Automatic Laser Interferometer And Vision Measurement System For Stripe Rod Calibration

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2015

Wolumin

vol. 22

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

stripe edge ; automatic control ; laser interferometer ; vision measurement

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

491-502

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-8229
×