Details

Title

ANALIZA STATYSTYCZNA ISTOTNOŚCI WPŁYWUSEZONU PRODUKCYJNEGO NA WYDAJNOŚĆLINII ROZLEWNICZEJ PIWA

Journal title

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Yearbook

2011

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1730-8658
×