Szczegóły

Tytuł artykułu

ANALYSIS OF SEASONALITY OF SALES AND OF DEMANDFOR SPARE PARTS FOR TRACTORS AND AGRICULTURALMACHINERY IN POLAND ON THE EXAMPLE OF A SELECTEDFIRM DEALING WITH THE DISTRIBUTION OF SPARE PARTS

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×