Szczegóły

Tytuł artykułu

OPTIMIZATION OF STRUCTURAL PARAMETERSOF A STONE-REMOVING MACHINE FOR CHERRIESAND SWEET CHERRIES

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658

Źródło

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa; 2011; No 1
×