Szczegóły

Tytuł artykułu

OPTYMALIZACJA WARUNKÓW PROCESOWYCHSUBLIMACYJNEGO SUSZENIA OWOCNIKÓW PIECZARKI(AGARICUS BISPORUS L.)

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×