Szczegóły

Tytuł artykułu

FEM APPLICATION IN THE CALCULATION OF PARAMETERSFOR TIRE-SOIL INTERACTION INCLUDING CONTACT STRESS

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×