Szczegóły

Tytuł artykułu

Autorytet jako zjawisko społeczne. Wymiar lokalny

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2010

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

autorytet ; typologia autorytetu ; funkcje autorytetu ; lokalny wymiar autorytetu

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

53-88

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Data

2010

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×